Het grote vogelweekend

Tel je op zaterdag 30 en zondag 31 januari mee met Het Grote Vogelweekend? Het is eenvoudig, leuk en u helpt bij het grootste tuinvogelonderzoek van Vlaanderen. Meetellen is simpel. Van de echte vogelkenner tot de occasionele vogelliefhebber: iedereen kan vogels tellen en zo zijn steentje bijdragen.

  1. Maak je tuin of terras vogelvriendelijk: voorzie goed vogelvoer en proper water voor én na de vogeltelling.
  2. Neem je tellijstje en je verrekijker (niet noodzakelijk) bij de hand en bekijk de vogels in je tuin of op je terras gedurende 15 minuten.
  3. Noteer per soort het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw telling zag en geef ze in op deze website vanaf 30 januari 2021.
  4. Tel je nog een keer op een ander tijdstip tijdens het weekend? Geef dan een nieuwe telling door. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Meer informatie over Het Grote Vogelweekend vind je op de pagina van onze groene partner Natuurpunt.

De liefde van vogels gaat door de maag

In de koude wintermaanden struinen groepen vogels de tuinen af op zoek naar voedsel. In de bossen en op de weilanden is er met deze kou weinig eten te vinden, waardoor de vogels op het voedsel in de tuinen aangewezen zijn. Met een vetbol, een zadensilo, een pot vogelpindakaas of gewoon een appel help je de tuinvogels al enorm. Dat hebben we in de afgelopen 15 jaar heel duidelijk aan de telgegevens gezien. Bijvoorbeeld tijdens de strenge winter van 2013 werden tijdens de Tuinvogeltelling recordaantallen grote bonte spechten en vinken in tuinen geteld, wel twee keer zoveel als gebruikelijk. 

Vogelweekend