Onze groene partners

Vivara natuurbeschermingsproducten staat niet alleen in het behoud van de natuur. Door nauw samen te werken met verschillende natuurbeschermingsorganisaties, proberen we het leefmilieu van plant en dier te verbeteren. Van elk product dat wij verkopen gaat een deel van de opbrengst naar onze partners.

Vivara werkt samen met:

Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die al meer dan 80 jaar planten, dieren en hun natuurlijke omgeving beschermt in Vlaanderen. 135.000 leden, 20.000 vrijwilligers en 500 professionele medewerkers zetten zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren ze honderden natuurgebieden, brengen ze de staat van de natuur in kaart en treden ze in dialoog met beleidsmakers. Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 27.000 ha. Wil jij ook de natuur steunen?

Klik dan hier en word lid van Natuurpunt.

Vogelbescherming Vlaanderen

Vogelbescherming Vlaanderen zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Je verdient een pluim als je vogels beschermt.

Klik hier voor Vogelbescherming Vlaanderen

FSC logo FSC logo

Forest Stewardship Council®

Het FSC® logo geeft aan dat deze producten uitsluitend hout bevatten afkomstig uit goed beheerde bossen. Deze zijn onafhankelijk gecertificeerd in overeenstemming met de regels van het Forest Stewardship Council®.

FSC gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan het FSC boom-logo.

Voor meer informatie, bekijk www.fsc.nl/nl-be