Veelgestelde vragen over de webcams

De camerabeelden worden door ‘Beleef de Lente’ verstrekt. Wat voor project is dit?

‘Beleef de Lente’ is een project van Vogelbescherming Nederland dat sinds 2007 loopt. Jaarlijks bieden zij de mogelijkheid om van 1 maart tot 1 juli live mee te kijken in verschillende vogelnesten. Verschillende natuurexperts en ornithologen begeleiden dit project: zo worden de juiste voorzieningen getroffen in de nestkasten. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de vogels geen last hebben van de camera installaties. Deze zijn professioneel geïnstalleerd.

Waarom worden er live webcams gebruikt?

Door het gebruik van de live webcams kunnen verschillende vogelsoorten een bepaalde periode geobserveerd worden. Dit zorgt voor meer inzicht in het natuurlijke gedrag van de vogels. En dat op een spannende manier, want we weten natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren! Dankzij de live webcams zien we dingen die anders verborgen blijven, zoals het opgroeien van de jonge vogels. Dit creëert begrip en respect voor de vogels en hun natuurlijke gedrag. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan het behoud van de natuur in toekomst!

Worden de vogels verstoord door de camera’s?

Nee, alleen de vogelsoorten die geen last hebben van camera’s worden gevolgd. Als er een risico is op het verstoren van de vogels worden er geen camera’s geplaatst. Door de kennis van deskundigen en de hulp van vrijwilligers is bekend waar, wanneer en hoe we de vogels het beste waarnemen. Het installeren van de camera’s gebeurt voor het broedseizoen begint. Zo went de vogel direct aan de aanwezigheid van de camera als hij een nestplek uitzoekt. ’s Nachts gebruiken de camera’s infrarood licht, dit is voor de vogels niet storend.

Waarom wordt er niet ingegrepen als er iets met een vogel gebeurt?

De verantwoordelijkheid voor dit project ligt niet bij Vivara maar bij Vogelbescherming Nederland. Over het algemeen wordt er niet ingegrepen als er iets met een vogel gebeurt. Dit is omdat de vogels die we volgen wilde vogels zijn. Zij zijn zelfstandig in het vinden van voedsel, het zoeken of bouwen van een nestplaats en het grootbrengen van hun jongen. De natuurlijke broedplaatsen voor vogels worden steeds schaarser. De nestkasten geven de vogels een extra mogelijkheid om zich te nestelen. Ze worden hier niet naartoe gelokt, maar bepalen zelf waar ze broeden. Er kan van alles gebeuren in het wild tijdens het broedseizoen; dat is de natuur. ‘Beleef de Lente’ kiest ervoor om de natuur zijn gang te laten gaan en niet in te grijpen in deze natuurlijke gebeurtenissen. Het kan natuurlijk emotioneel zijn om te zien dat een vogel het moeilijk heeft of sterft. Maar dit kan ook gebeuren in andere nesten, niet alleen voor de camera’s.

Waarom worden bepaalde vogels geringd?

Voor bepaalde onderzoeken is het belangrijk om de levensloop van de vogels te volgen. Het gebruik van een ring is een van de methodes om dit te doen. De vogels krijgen een ring met een unieke code om hun poot. Op het moment dat vogeltellers of onderzoeker de vogel zien registreren ze de code. Zo verkrijgen ze waardevolle informatie waarmee de vogelsoorten in de toekomst beter beschermd kunnen worden. De werkgroepen die dit doen hebben alle benodigde vergunningen. De Vogelbescherming Nederland steunt deze onderzoeken en staat toe dat sommige vogels tijdens ‘Beleef de Lente’ worden geringd. Dit doet de vogels geen pijn en duurt zo kort mogelijk, waardoor de vogels zo min mogelijk gestoord worden.

Waar zijn de webcams geïnstalleerd?

Om te voorkomen dat de vogels onnodig verstoord worden, worden de precieze locaties niet vrijgegeven. Alle locaties bevinden zich in Nederland.