Ruige Dwergvleermuis

Ruige Dwergvleermuis

De Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) jaagt dicht bij boomkronen en lager boven wateroppervlakten waar ze insecten uit de lucht vangen. Het is een vrij kleine vleermuis en lijkt sterk op de gewone dwergvleermuis. Alleen met een batdetector - een apparaat waarmee je de geluiden van de vleermuizen kunt horen - zijn ze uit elkaar te houden. Deze zeer efficiënte insectenvanger is een beschermde inheemse diersoort.

Bekijk al onze vleermuis producten  

Uiterlijke kenmerken

Haar vacht is 's zomers op de rug rood tot kastanjebruin en na de rui eerder donkerbruin tot grijsbruin. De buikzijde is licht- tot geelbruin. Zij heeft korte, driehoekige oren met een stompe oordeksel (tragus). De vleugels zijn lang en de staartvlieghuid is deels behaard.

Grootte

4,5 tot 5,5 cm, vleugelspanwijdte: 23 tot 25 cm

Voorkomen

Deze inheemse vleermuissoort komt hoofdzakelijk in noordelijk Midden- en Oost-Europa voor. Haar leefgebied bevindt zich overwegend in bossen en parken. In de zomer verblijven de dieren overdag vaak in boomholtes. Bovendien gebruiken ze ook spleten van gebouwen en vleermuizenkasten als zomerverblijfplaats. In de winter vertoeven zij in gebouwen, in houtstapels of in boomholten. Vanaf midden augustus trekken ze naar hun winterslaapplaatsen en ze kunnen daarbij grote afstanden tot soms wel 2.000 km afleggen. Van oktober/november tot eind maart houden ze een winterslaap.

Nest

De vrouwtjes verzamelen zich in kraamkolonies om hun jongen te gebaren en groot te brengen. In deze kraamkamers, die zich veelal in boomholten bevinden, verblijven ze met vijftig tot tweehonderd dieren. Ze wisselen meermaals van kraamkamer. Bekijk onze vleermuiskasten voor de ruige dwergvleermuis.

Jongen

De paartijd loopt van augustus tot oktober. In de tweede helft van juni worden de jongen geboren, meestal tweelingen. De jongen worden gezogen en kunnen na ongeveer 4 weken zelf vliegen en jagen.

Voedsel

Ze eten voornamelijk kleinere muggensoorten (dansmuggen), vliegen en nachtvlinders. Zoals alle vleermuizen gebruikt ook deze soort echolocatie ter oriëntatie en voor het vangen van insecten.

Geluid

De ultrasone pulsen die ze uitzenden zijn hoge tonen die niet waarneembaar zijn door het menselijk gehoor. Daarentegen zijn de baltsroepen van het mannetje vaak duidelijk met het blote oor waar te nemen. De sociale roepen bestaan uit 2 trillers.

Karakteristieke kenmerken

  • Deze kleine vleermuissoort is een boombewoner (in tegenstelling tot de gewone dwergvleermuis, die in gebouwen woont).
  • Ruige dwergvleermuizen trekken over lange afstanden tussen zomer- en wintergebied.

Bekijk al onze vleermuis producten