Watervleermuis

Meervleermuis

De Meervleermuis (Myotis dasycneme) heeft een bruine tot grijsbruine bovenzijde. De onderzijde is witgrijs tot gelig grijs. Haar roodbruine snuit heeft vrij grote neusknobbels. De oren en lange, brede vleugels zijn grijsbruin van kleur. De Meervleermuis heeft zeer grote poten met borstelharen. Zij lijkt op een Watervleermuis, maar is groter.

Bekijk al onze vleermuis producten  

Grootte

5,7 tot 6,8 cm lang, vleugelspanwijdte: 20 tot 32 cm

Habitat

Meervleermuizen zijn zeldzaam in Europa. In de waterrijke, lage delen van Nederland is deze soort relatief algemeen. Zij houdt van grote wateroppervlakten omringd door brede rietkragen en voedselrijke ruigtes. In de zomer vliegt deze vleermuis in waterrijke laaglanden, boven kanalen, rivieren en plassen. Zij woont vaak in grote groepen in de nok van kerkzolders, spouwmuren, onder dakpannen en in kerken. Als winterverblijf worden onder andere kelders, bunkers en forten gebruikt. In het najaar woont zij in zogenaamde paarverblijven. Vaak worden hiervoor vleermuiskasten, spouwmuren of bunkers gebruikt.

Nest

Vanaf april komen de vrouwtjesvleermuizen samen in grote kraamkolonies om hun jongen te baren. Kraamkolonies worden aangetroffen op zolders, in spouwmuren, onder dakpannen en achter dakranden van allerlei gebouwen. Mannetjes verblijven dan indiviudeel of in kleine groepjes. Bekijk onze vleermuiskasten voor de meervleermuis.

Jongen

De paring gebeurt in de herfst. Na de winterslaap trekken de vrouwtjes in april naar kraamkolonies waar ze in grote aantallen bij elkaar hangen (tot 500 dieren). In mei baren ze dan meestal een jong. Na ongeveer een maand is het jong groot genoeg om zelf uit te vliegen.

Voedsel

Het voedsel bestaat uit dansmuggen, haften en kokerjuffers, maar ze eten net zo goed vlinders en kevers. De prooien worden in de vlucht gevangen. Soms worden ze van het wateroppervlak geplukt.

Klank

Met behulp van echolocatie oriƫnteren en jagen vleermuizen. Zij zenden ultrasone geluiden uit die mensen niet kunnen horen (boven de 20.000 kHz). Zelfs met een bat- of vleermuis-detector is het geluid van de meervleermuis slechts zeer kort te horen, omdat zij snel voorbij vliegt.

Karakteristieke kenmerken

Het is een van de zeldzaamste soorten van Europa met een zwaartepunt in Nederland. De grote, behaarde voeten en neusknobbels zijn kenmerkend voor deze soort. De Meervleermuis is een snelle vlieger met 35 km/u en jaagt tot wel 20 km van zijn slaapplaats.

Bekijk al onze vleermuis producten