Webcam Vos

Deze webcam toont beelden van een stuk veld naast de tuin met de vogelvoederplaatsen. Overdag kunt u op deze webcam beelden van vogels en zoogdieren verwachten, terwijl 's nachts vossen de plek bezoeken. Zij komen op het droogvoer voor honden af dat voor hen is neergelegd. Terugkerende bezoekers zijn o.a. vossen, ratten, muizen, kraaien, eksters en merels.