Zwarte Specht

Zwarte Specht

De zwarte specht (Dryocopus martius) is een grote zwarte vogel. Het mannetje heeft een rode kap, het vrouwtje alleen rood aan de nek. De ogen zijn geel, de snavel is helder grijs en de poten zijn grijs. Het vrouwtje is van het mannetje te onderscheiden doordat bij haar enkel het achterhoofd rood gekleurd is, terwijl het mannetje een geheel rode kruin heeft.

Grootte

Lengte 45 cm. Spanwijdte 64-68 cm

Gewicht

300-350 gram

Habitat

Hij komt voor in Midden- en Noord-Europa en in geheel Aziƫ zuidelijk tot het Himalaya gebergte. Het is een vogel die van het grote woud en vooral van oude bossen met veel rottend hout.

Nest

Hij nestelt vooral in beuken en hakt daarin een nestholte van 40 bij 15 cm uit. Graag in een beuk, spar of grove den. In het hol laten ze enkele spaanders achter, waar ze hun eieren op leggen. Deze soort hakt elk jaar een nieuw nest uit.

Jongen

1 legsel in april 3 tot 5 porseleinwitte eieren. Na een broedtijd van ca. 2 weken komen de jongen uit en het duurt ongeveer vier weken voordat ze gaan uitvliegen. Voordat ze zelfstandig kunnen leven worden ze nog 1 tot 2 maanden door beide ouders bijgevoerd.

Voedsel

Zijn voedsel bestaat uit in hout levende insecten en hun larven, houtmieren en kevers. Met zijn lange tong gaat hij deze uit richels en spleten van bomen halen.

Klank

De zang is een lachend geluid dat erg lijkt op de zang van veel andere spechten.

Karakteristieke kenmerken

De zwarte specht is een grote, zwarte vogel en onderscheidt zich met deze kenmerken meteen van de andere in Nederland levende spechten. De vogel leeft voornamelijk in bossen waar het nest uitgehakt wordt in een oude boom. Door de grote, ovale ingang is het nest te onderscheiden van de nesten van andere spechten.

In de vlucht valt op dat de vogel in een rechte lijn vliegt, terwijl de meeste andere spechten een golvende vlucht hebben. Het voedsel van de zwarte specht bestaat uit mieren, andere insecten en kleine diertjes. Productiebossen bevatten voor deze vogel te weinig voedsel en daarom is hij in West-Europa zeldzaam geworden.