Zwarte Kraai

Zwarte Kraai

De zwarte kraai (Corvus corone) is zoals de naam suggereert helemaal zwart, vaak met een wat groenige glans over de veren. De bovensnavel buigt pas bij de punt naar beneden. In Noord-Europa - met Denemarken als zuidelijkste punt - leven bonte kraaien. Op de grens van hun gebied met dat van de zwarte kraaien komen kruisingen voor. Die kruisingen kunnen ook wat grijze tinten vertonen.

Grootte

Tussen de 44 en 51 cm. Bij sommige kan de spanwijdte iets meer dan 1 meter bedragen.

Gewicht

540-600 gram

Habitat

Het is een talrijke broedvogel in West- en Zuidwest Europa in open- en half-open landschappen. Er wordt gebroed in losse paren in bosschages, cultuurlandschap, bosranden, parken en steden.

Nest

De zwarte kraai broedt maart-juni met 1 broedsel. Er wordt een groot stevig nest gebouwd van takken en aarde, vaak hoog in de bomen.

Jongen

De eieren zijn circa 40 × 34 mm groot, glanzend blauwgroen met donkere vlekken. De 4-7 eieren worden ongeveer 18 dagen bebroed. Beide ouders voeren de jongen, die na 28-35 dagen uitvliegen.

Voedsel

Zowel plantaardig als dierlijk, en is een feite een alleseter. Ook op vuilnisbelten, bij maïskuilen en kleine verkeersslachtoffers zien we vaak zwarte kraaien.

Klank

De zwarte kraai roept schor, krassend 'kraah' of 'arrr'. Ook maakt hij een drievoudige 'kèèrgt-kèèrgt-kèègt'. Een kraai kraait niet, maar krast. Het "kraa-kraa-kraa" wordt veel gehoord, maar hij maakt ook andere geluiden.

Karakteristieke kenmerken

Kraaien leven meer solitair dan roeken en kauwen. Het zijn intelligente vogels die zich makkelijk aanpassen aan verschillende diëten; ze zijn van alle markten thuis maar wel vrij schuw en duidelijk moeilijker te benaderen dan kauwen. In kleine tuinen zul je ze niet vaak zien. Ze eten o.a. wormen, insecten, fruit, zaden, keukenafval, eieren en jonge vogels. Ze foerageren meestal in paren, meer zelden in wat grotere groepen, vooral op weide- en akkerbouwland, niet in dichtbegroeid landschap. Je ziet ze ook geregeld pikken aan doodgereden dieren langs de rand van de snelweg. Kraaien hebben een slechte reputatie als jagers van kleine vogeltjes en nestenuithalers en werden om die reden in het verleden vaak genadeloos vervolgd. Om die reden is de zwarte kraai schuw tegenover mensen. De jacht op de zwarte kraai is door de invoering van de Flora-en Faunawet sinds 1 april 2002 gesloten. Echter doordat is gebleken dat de kraai het gehele jaar door belangrijke schade aanricht geldt er vanaf 1 april 2004 nu voor geheel Nederland, een algehele vrijstelling.