Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

De Veldleeuwerik (Alauda Arvensis) heeft een typische geelbruine kleur van boven met strepen die tegen het zwart aanzitten. De borst is scherp getekend met (gevlekte)strepen. De staart van de veldleeuwerik is redelijk lang en heeft aan de zijkant een witte zijstaart. De Veldleeuwerik heeft een korte kuif, deze is echter niet altijd zichtbaar.

Grootte

Met zijn 16 tot 18 cm een slag groter dan een mus

Gewicht

33 tot 45 gram

Habitat

Broedvogel in heel Europa. De veldleeuwerik is een soort dat voorkomt in het open landschap. Ze broeden in graslanden vaak langs slootkanten.

Nest

Het zelf uitgekrabde tot 7 cm diep nestkuiltje wordt door het vrouwtje met fijn plantenmateriaal bekleed.

Jongen

Het legsel bestaat uit 2 tot 5 witte/lichtbruine eieren met donkergrijze of donkerbruine vlekjes.

Voedsel

Insecten, spinnen, slakken, wormen. In de winter ook wel zaden en kiemplantjes

Klank

Als een van de weinige zangvogels heeft deze soort bij het ten gehore brengen van de zang helemaal geen behoefte aan een verhoging, zoals een paal, struik of boom. Veldleeuweriken stijgen in de broedtijd overdag geregeld op en laten dan hun helder klinkend lied horen, terwijl zij hoog in de lucht op een vaste plaats stilhangen. Doordat zij vanuit een hoge post in de lucht zingen, is het geluid tot ver in de omtrek te horen.

Karakteristieke kenmerken

De Veldleeuwerik is een weinig opvallende bruine vogel met witte staartranden. Hij zingt hoog in de lucht en heeft een opvallende zang in de vlucht. De klimt als het ware tot grote hoogte (soms wel meer dan 100 meter), daarna gaat hij weer luid zingend naar beneden. Helaas gaat het niet zo goed met de Veldleeuwerik hij staat op de Rode Lijst gekenmerkt als GE (Gevoelige soorten: Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn).