Roodborst

RoodborstRoodborst

De roodborst (Erithacus Rubecula) heeft een ronde kop en vrij lange poten. De roodborst heeft een kenmerkende oranje-rode keel en borst, vandaar de naam roodborst. Zijn bovenzijde is bruin en zijn buik vuil wit. Verder heeft hij grote donkere ogen. Hij heeft een rechtopstaande zithouding. Het jong is geheel gevlekt en bij hem ontbreekt de rode keel. In het najaar ziet hij eruit als een volwassen roodborst.

Kenmerken van de roodborst

 • Grootte
  14 cm groot, zijn spanwijdte bedraagt 22 cm.
 • Gewicht
  16-22 gram
 • Habitat
  Het is een zeer algemene en wijdverspreide broedvogel in bossen, bosschages, parken en tuinen. Ook zijn ze nog tot hoog in de bergen te vinden. De roodborst wordt meestal als individu gezien en maar zelden in groepjes. Standvogel / Korteafstandstrekker.
 • Nest
  Zijn nest ligt op de grond, in graspollen, boomstronken, tussen wortels of andere ondiepe holtes. Bekijk onze nestkasten voor de roodborst.
 • Jongen
  De roodborst broedt in april-juli met 2 broedsels. Per legsel 5 of 6 gespikkelde wit-blauwachtige eieren. Vrouwtje bebroedt de eieren gedurende 14 dagen. Jongen vliegen 2 weken na uitkomen uit.
 • Voedsel
  Roodborsten zijn omnivoren en eten van alles; van fruit tot spinnen en insecten. Bekijk ons voedsel voor de roodborst
 • Klank
  De roodborst roept met een harde, korte tik, dit wordt vaak in series herhaald. De alarmroep is een zeer fijne 'sieh'. Er is sprake van een moeilijk te omschrijven, parelende, ijle zang. De roodborst is vrijwel het gehele jaar te horen.

De roodborst is in veel tuinen te vinden. Vooral in de winter maken ze veelvuldig gebruik van het voedselaanbod in tuinen. Roodborsten hebben een heel uitgebreid menu. Ze eten meelwormen, brood, vlees, aardappelen en eten ook pinda’s, pindacakes en zonnebloempitten van voederapparaten of tafels. Jonge vogels hebben een geheel gevlekt verenkleed, zonder oranje. De roodborstpopulatie in Nederland vertoont sinds 1970 een licht stijgende trend. Waarschijnlijk liggen bosaanplant en verstedelijking (meer tuinen) hieraan ten grondslag. Roodborsten worden vooral op de zandgronden aangetroffen. Nederlandse roodborsten zijn deels standvogel, deels trekvogel. Scandinavische roodborsten trekken door ons land en overwinteren deels in ons land terwijl Nederlandse roodborsten deels wegtrekken naar Frankrijk en Spanje.