Huiszwaluw

Huiszwaluw

De huiszwaluw (Delichon urbica) is een meer zwart met witte zwaluw. Zijn bovenzijde is metaalglanzend blauwzwart. Hij heeft een zuiverwitte onderkant, inclusief de keel. Ook heeft hij een opvallende witte stuit tijdens zijn vlucht. Hij is gedrongener dan de boerenzwaluw met een veel minder diep gevorkte staart.

Bekijk al onze huiszwaluw producten  

Grootte

Hij is kleiner dan de boerenzwaluw en is ongeveer 12,5 cm groot. Zijn spanwijdte bedraagt maximaal 29 cm.

Gewicht

15 tot 21 gram

Habitat

Algemene en wijd verspreide broedvogel. Broedt net als boerenzwaluw bij boerderijen en in dorpen. Maar nestelt ook in kleine steden en in berggebieden tot 2000 m.

Nest

Het nest is een halve bolvormige kom van opgedroogde modder. Bekijk onze nestkasten voor de huiszwaluw.

Jongen

1 à 2 broedsels, per legsel 2 à 5 witte eieren

Voedsel

De huiszwaluw jaagt in de lucht op vliegende insecten.

Klank

De meest gehoorde roep is 'prriet' of 'drrrrt'. Zijn alarmroep is hoog en schril en klinkt als 'tjier'. Zijn zang is bescheiden gekwetter en gebaseerd op roepjes maar dan zonder rollende trillers zoals bij de boerenzwaluw.

Karakteristieke kenmerken

Huiszwaluwen nestelen graag bij de mens. In het verleden waren er overal in steden en vooral in de dorpen wel huiszwaluwnesten onder de dakgoten te vinden. Tegenwoordig is de huiszwaluw enorm in aantal afgenomen. Een van de oorzaken is het verdwijnen van kleine modderpoeltjes waar de zwaluwen geschikt nestmateriaal kunnen verzamelen. Aan de randen van steden en dorpen vinden we die poeltjes nog wel dus daar vinden we ook nog wel eens huiszwaluwen.

Ook in nieuwbouwwijken vinden we nog wel eens modderpoeltjes en verse oevers van sloten die niet beschoeid of begroeid zijn. Daar treffen we nog wel eens huiszwaluwen aan. Echter alleen als er huizen zijn met witte houten overstekende dakranden of dakgoten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het overstek of dakgoot wit moet zijn, zo niet dan metselen ze hun nest liever ergens anders. Om de huiszwaluw te helpen zijn er verschillende houtbetonnen kunstnesten ontworpen. Deze nesten worden vaak bezet door zoekende huiszwaluwen en stimuleren de huiszwaluw om zelf ook weer te gaan bouwen.

Bekijk al onze huiszwaluw producten