Heggenmus

Heggenmus

De heggenmus (Prunella modularis) is aan de bovenzijde bruin met een donkere tekening. Zijn borst en een deel van zijn kop is blauw-grijs en de oorstreek is bruinachtig. Het juveniel heeft aanvankelijk het bruin-grijze donkergevlekte bovenkop en sterker gestreepte onderdelen, maar gaat al snel door naar een kleed dat bijna niet van de volwassenen te onderscheiden is. Hij is onopvallend en doet denken aan de mannelijke huismus maar heeft een slanke snavel.

Bekijk al onze heggenmusproducten  

Grootte

Met zijn 14 cm ongeveer evengroot als de huismus. Spanwijdte varieert van 19 tot 21 cm.

Gewicht

19-24 gram

Habitat

Het is een talrijke en wijdverspreide broedvogel. Hij broedt in parken, bossen, heides, tuinen en verstedelijkte gebieden. Hij is ook te vinden tot zeer hoog in de bergen.

Nest

Hij maakt een nest van mos en twijgjes dat goed verborgen ligt diep in struiken of laag in naaldbomen.

Jongen

Tussen april-juli 2 broedsels, met 4 tot 5 blauwe eieren per legsel. Vrouwtje bebroedt eieren 14 dagen lang. Jongen vliegen 12 dagen na uitkomen uit.

Voedsel

Hij eet insecten en andere kleine ongewervelde dieren. In de winter eten ze ook zaden. Hij bezoekt af en toe voedertafels.

Klank

Hij roept onopvallend 'tiehiehiehie' en bij gevaar maakt hij een langere, fluitende 'tieh'. Zijn zang is helder fluitend en tingelend waarbij u kunt denken aan de Winterkoning. Hij is al in het vroege voorjaar te horen en zingt vaak vanaf een opvallende zangpost.

Karakteristieke kenmerken

Deze mus is niet verwant aan de huismus al doet zijn verenkleed daar aan denken. In Nederland komt hij in de meeste tuinen voor, al valt hij niet direct op omdat hij in de buurt van beschutting blijft. De heggenmus is een trekvogel. Als de kou aanbreekt trekken ze zuidwaarts. De noordelijke populatie trekt in grote getalen door Nederland en kan hier ook als wintergast verblijven. De heggenmus trekt van de broedgebieden richting het middellands zeegebied, maakt echter geen oversteek naar Afrika. Het liefdesleven van heggenmussen is goed onderzocht. Naar menselijke maatstaven bljkt deze zeer heftig te zijn. Mannetjes houden er vaak meer vrouwtjes op na, en andersom. Overigens komt dit bij meer vogels voor. Het aantal heggenmussen neemt gemiddeld genomen licht toe.

Bekijk al onze heggenmusproducten