Gierzwaluw

Gierzwaluw

De gierzwaluw (Apus apus) behoort tot een aparte vogelgroep want hij is niet verwant met echte zwaluwen. Hij is groter en heeft langere vleugels dan zwaluwen. Hij vliegt òf met snelle vleugelslagen òf in snelle glij- en zeilvluchten. Dit is anders dan bij zwaluwen. Zijn verenkleed is grotendeels zwart-bruin. Als juveniel heeft de gierzwaluw een licht voorhoofd en een lichte teugel. In de vlucht heeft de gierzwaluw een pijlvormig silhouet.

Bekijk al onze gierzwaluw producten  

Grootte

Met zijn 17 cm is hij groter dan de boerenzwaluw. De spanwijdte bedraagt 42 tot 48 cm.

Gewicht

36-50 gram

Habitat

Hij is oorspronkelijk bewoner van rotsachtige gebieden, maar in Europa grotendeels een cultuurvolger. Het is een algemen en wijdverspreide broedvogel in steden en dorpen. Ze zijn in Europa ongeveer 3 maanden aanwezig om te broeden.

Nest

Ze nestelen in rotsspleten en muurnissen of onder dakpannen van gebouwen. Bekijk onze nestkasten voor gierzwaluwen.

Jongen

Ze broeden in mei-augustus met 1 broedsel en leggen 2 of 3 witte eieren.

Voedsel

Ze eten uitsluitend vliegende insecten en spinnen die met geopende bek al vliegend worden gevangen. De adult verzameld gedurende lange jachtvluchten voedsel met speeksel in de krop, wat in de vorm van een kleine bal aan de jongen wordt gevoerd.

Klank

Ze zijn zeer luidruchtig, vooral in rondvliegende groepen. Hij roept hoog, schril, gierend 'srieer'. Vandaar de naam gierzwaluw.

Karakteristieke kenmerken

De gierzwaluw brengt bijna geheel zijn leven vliegend door. Ze landen vrijwel nooit omdat eenmaal op de grond ze moeilijk weer in de lucht geraken. Zelfs slapen gebeurt in de lucht. Ze verkeren dan in een sluimertoestand en laten zich meevoeren door de wind.

Het voedsel van de gierzwaluw bestaat voornamelijk uit vliegende insecten. Bij een gebrek aan voedsel leggen ze zeer grote afstanden af. Hun nestjongen kunnen bij gebrek aan voedsel lange tijd schijndood zijn om energie te besparen. Ook de paring gebeurt in de lucht, alleen voor het nesten landen ze. Na het nestelen is het voor hen niet meer nodig om te landen tot het volgende paringsseizoen in de lente. Gierzwaluwen plaatsen hun nesten in holtes in muren of dakpannen. Ze gebruiken ook door de mens vervaardigde nestkasten. Het nest is een kleine kom van gras, bladeren en veren die met speeksel is vastgeplakt.

Bekijk al onze gierzwaluw producten