Geelgors

Geelgors

De naam van de geelgors (Emberiza citrinella) komt uiteraard van de gele delen van zijn verenkleed. Vooral bij het mannetje zijn de kop en de meeste onderdelen geel met weinig strepen. De rug is bruin met roodbruine stuit en de staart heeft opvallende witte buitenste staartpennen. De vrouwtjes zijn wat valer en is meer gestreept, juvenielen zijn nog meer gestreept dan het vrouwtje.

Grootte

Met 16 cm lengte is hij een slag groter dan een mus. De spanwijdte bedraagt 23 tot 29 cm

Gewicht

24-30 gram

Habitat

In Europa, Midden -Siberiƫ en Noord-Afrika is hij te vinden in licht beboste heide, bosranden en agrarisch gebied met heggen, houtwallen en grazige wegbermen

Nest

Het nest wordt op de grond gebouwd, vaak tussen hoge kruiden en struweel

Jongen

2-3 legsels van 3 tot 5 witte tot paarsachtige eieren met bruinrode vlekken

Voedsel

De geelgors leeft hoofdzakelijk van zaden maar in de broedtijd ook van wormen en insecten. Hij foerageert op de grond en is soms te vinden op voedertafels

Klank

De zang klinkt als 'tsie-tsie-tsie-tsuuuuh'. De geelgors wordt in de volksmond ook wel het Beethoven vogeltje genoemd, vanwege de sterke gelijkenis van de openingsnoten van zijn 5e symphonie.

Karakteristieke kenmerken

De geelgors is een zangvogel, uit de familie der gorzen, tangaren en verwanten (Emberizidae). Het is een stand- en zwerfvogel die iets groter is dan de mus. De geelgors stond op de Nederlandse Rode lijst van vogels, mede door het verdwijnen van typische broedplaatsen van de geelgors zoals heggen en houtwallen. Ook het toenemende gebruik van herbiciden en insecticiden na de Tweede Wereldoorlog hebben een rol gespeeld. Een andere bedreiging voor de geelgors is de vele bebouwing en recreatieve drukte bij natuurgebieden en in de duinstreek. De laatste jaren is de populatie zich aan het herstellen en staat deze vogel niet langer op deze lijst. Het steeds verstandiger omgaan met bestrijdingsmiddelen heeft dit in de handgewerkt. Een op natuurwaarden gericht akkerrandbeheer met kruidenrijke randstroken sluit daar goed bij aan.