Buizerd

Buizerd

Het verenkleed van de Buizerd (Buteo buteo) is varierend van bijna zwart tot bijna wit. Het bovengedeelte is effen, terwijl aan de onderkant verschillende dwarsbanden getekend zijn. Ook in de vlucht zijn ze gemakkelijk te herkennen. Enkele vleugelslagen, kort zweven met de vleugels in een soort V en dan weer een paar slagen. De buizerd is een uitgesproken langzame vlieger met zijn brede vleugels en de korte, brede staart. De buizerd kan gemakkelijk verward worden met de wespendief. Deze is van de buizerd te onderscheiden door een kleiner kopje, langere staart en hij houd de vleugels vlak bij het zweven.

Grootte

50 tot 57 cm lang. Spanwijdte 120 tot 128 cm.

Gewicht

0,55 tot 1,36 kg

Habitat

Men vindt buizerds meestal in bosrijke gebieden, aan de grens van het bos en de weide. Het habitat varieert van laaglanden tot berggebieden.

Nest

Buizerds bouwen hoog in de bomen, in een gaffelvormige boomtak of tegen de stam aanleunend, een nest van dode takken, met daarop dennentakken en lariks. Een nest van een roofvogel noemt men een horst.

Jongen

Het vrouwtje legt in mei 2 tot 4 eieren, maar meestal drie. Deze witachtige eieren hebben bruine vlekken en vegen. De broedtijd is 28 tot 31 dagen.

Voedsel

In gebieden met veel konijnen vormt deze soort vaak het hoofdvoedsel. Ook veldmuizen behoren tot het menu.

Klank

De roep van de buizerd klinkt als een gerekt klagend gemiauw. Wanneer men een nest nadert, beginnen de buizerds opgewonden en miauwend boven de kruinen te vliegen. Dit gedrag heet in vogelaarstaal 'alarmeren'.

Karakteristieke kenmerken

Wat voedsel betreft is de buizerd een echte opportunist, hij eet wat voorhanden is. Vandaar ook z'n brede verspreiding. Ook eet hij wel aas, meestal dieren als verkeersslachtoffers. Als hij een prooi ziet, duikt de buizerd als een baksteen er op af. Buizerds hebben de gewoonte hun nest rein te houden. Ook de kuikens houden het nest netjes. Uitwerpselen verdwijnen met kracht over de rand. Hoe verder ze van het nest gevonden worden, hoe ouder de jongen zijn.

Het jong dat als eerste uitgebroed is, heeft de meeste overlevingskansen. Bij gebrek aan voldoende voedsel, sterft het zwakste kuiken en wordt uit het nest gegooid, ofwel gewoon opgepeuzeld door de rest. De jongen blijven 6 tot 7 weken in het nest. Buizerdjongen hebben typisch een witte bles op het achterhoofd. Een buizerd is pas na 3 jaar geslachtsrijp. Dit betekent dat heel wat buizerds rondvliegen die niet broeden.