Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

De boerenzwaluw (Hirundo rustica) is een zwaluw met een diep gevorkte staart, blauwzwarte bovendelen en een kastanjebruine keel en voorhoofd. Zijn lange staartveren en mooie glimmende verenkleed maken de boerenzwaluw tot een sierlijke verschijning. Het is dan ook een genot om vliegende boerenzwaluwen gade te slaan. Het juveniel (jonge vogel) is veel doffer en heeft een veel kortere staart.

Bekijk al onze boerenzwaluw producten  

Grootte

De boerenzwaluw is 19 cm groot. Zijn spanwijdte is 32 tot 35 cm.

Gewicht

De boerenzwaluw weegt ca. 22 gram.

Habitat

De boerenzwaluw houdt zich meestal op in de nabijheid van boerderijen. Daar broedt hij in schuren of onder afdaken. Hij bouwt ook graag een nest onder bruggetjes.

Nest

Het nest is een open schaalvormige kom van opgedroogd modder vermengd met gras. Bekijk onze nestkasten voor de boerenzwaluw.

Jongen

2 à 3 broedsels tussen mei en augustus waarbij 4 tot 5 roodgestippelde witte eieren gelegd worden. Het vrouwtje bebroedt de eieren 14 tot 25 dagen. De jongen vliegen 19 tot 21 na het uitkomen uit. Enkele weken later zijn ze volledig zelfstandig.

Voedsel

Hij leeft van vliegende insecten die hij net als de gierzwaluw en huiszwaluw in de vlucht weet te vangen.

Klank

Hij roept in zijn vlucht kort 'witt' of 'witt-witt'. Zijn zang klinkt kwetterend en is gebaseerd op roepjes als'fiet-e-fiet' of 'fiet-e-fietit' en is vermengd met rollende trillers. Zijn alarmroep klinkt als 'sfliet' of 'tsienk'.

Karakteristieke kenmerken

De boerenzwaluw is samen met de huiszwaluw de bekendste zwaluwsoort. De boerenzwaluw keert ergens half april terug uit zijn overwinteringsgebied in Afrika. Het is dus een echte zomervogel die tot in oktober in ons land verblijft. Hun bewegingen zijn zo sierlijk dat volgen met een filmcamera bijna onmogelijk is. Ondanks de beperkte lichaamsmassa kunnen ze bij het vliegen snelheden van ruim 32 km/u halen. Het zijn uitstekende vliegers die uitzonderlijk weinig energie nodig hebben voor hun vlucht. Ter vergelijking: Roodborsten hebben voor het vliegen bijna vijfmaal zoveel energie nodig.

Om het broeden te stimuleren zijn er speciale zogenaamde houtbetonnen nestkommetjes te koop. Er zijn ook trainingskommen verkrijgbaar met een aanzet voor een nest, hier kan de boerenzwaluw zelf verder bouwen. Deze plankjes kunt u bevestigen in een open schuur of onder grotere overkappingen zoals veranda’s.

Bekijk al onze boerenzwaluw producten