Geen rode Kerst dit jaar

Een bericht van Nico de Haan

Nico de Haan

Tot nu toe zag ik de kramsvogels, koperwieken en kepen vooral in het buitengebied. De koperwieken in de meidoornhagen in de uiterwaarden, de kramsvogels in losse groepen in de weilanden en de kepen tussen de vinken in de rijkelijk met beukennootjes bestrooide beukenlanen. Maar nu eindelijk de eerste nachtvorst over de velden gaat is al direct de trek naar de tuinen waarneembaar.

Vooral onze hulst moet het ontgelden. Zwaar behangen met prachtige rode bessen lokt hij van grote afstand de lijsters naar zich toe. De koperwieken en kramsvogels zijn boven in de boom begonnen, want daar bevinden zich kennelijk de rijpste en lekkerste bessen. Dag na dag wordt onze hulst nu uitgekleed en tak voor tak, etage na etage van zijn rode bessen ontdaan. Als dat zo doorgaat zit er over een paar weken geen bes meer aan. Geen rode kerst dus dit jaar!

Holenduiven blij met ringmussen en mezen

Mijn voederplaatsen draaien op volle toeren. Het wemelt er van de mezen, groenlingen en sinds kort ook van een hele ‘kolonie’ ringmussen. Het ontdekken van nieuwe voedselvoorraden gaat ook in de vogelwereld via het ‘hoort zegt het voort’ principe Als er weer een nieuwe voorraad is neemt het aantal bezoekers per dag toe. Binnen een paar dagen is het ringmusgehalte gestegen van enkele exemplaren naar tientallen en klinkt er de hele dag een gezellig getjilp uit de coniferen, want ringmussen zijn zaadeters en die hebben meestal plenty vrije tijd. Het voedsel is snel en makkelijk gevonden terwijl insecteneters, zoals de heggenmus, bijna de hele dag door moeten buffelen.

Het meeste voer dat ik aanbied zit in voedersilio’s en dat is onbereikbaar voor de grotere vogels zoals holenduiven. Maar er wordt royaal verspild en de toename van de ringmussen zorgt voor een constante graanregen. Dit tot grote vreugde van de holenduiven die zich op de grond onder de voederautomaten verdringen om als eerste het zaad op te vangen. Holenduiven blijken een uitstekend geheugen te hebben want elk jaar komen er enkele tientallen in onze achtertuin overwinteren!