Speciale nestkasten

Speciale nestkasten

Niet alleen mezen en roodborstjes weten de weg te vinden naar uw tuin. Ook vogels zoals spechten, valken en uilen zoeken uw tuin op. Speciaal voor deze vogelsoorten zijn nestkasten en kunstnesten ontworpen. Bij het ontwerp is gelet op duurzaamheid, comfort en degelijkheid, met als uiteindelijk doel het aantal succesvolle broedsels te vergroten.