Zwaluwnesten

Zwaluwen stellen vaak specifieke eisen aan hun leefomgeving en nestplaats. Speciaal voor de gierzwaluw, huiszwaluw en boerenzwaluw heeft Vivara in nauw overleg met Vogelbescherming Nederland nestkasten en kunstnesten ontworpen. Bij het ontwerp van onze zwaluwnesten is speciaal gelet op duurzaamheid, comfort en degelijkheid, met als uiteindelijk doel het aantal broedparen dat een legsel uitbroedt, vergroten.

Bekijk onze zwaluwnesten