Honger!

Vogelbescherming nl

Een bericht van de Vogelbescherming

In de bomen, in het struikgewas of over het grasveld, overal klinkt de bedelroep van jonge zangvogels. Honger! De ouders werken keihard om hun piepende en tsjirpende kroost te voeden.

In het nest is het al een gebedel van jewelste. Zodra de oudervogel op de rand van het nest verschijnt, breekt er een opgewonden gepiep uit. Halzen worden gerekt, snaveltjes wijd open gesperd en grote brokken voer naar binnen geschrokt.

Als de jonge vogels net zijn uitgevlogen, zijn ze nog volledig afhankelijk van hun ouders. Ze piepen en fladderen met hun vleugels om de ouders te laten weten: ‘Ik heb hónger!’ Broertjes en zusjes zitten verspreid in de omgeving, dus de ouders vliegen van hot naar her.

Als ze zelf beter kunnen vliegen, gaan de jongen achter de ouders aan naar de plaatsen waar voedsel valt te halen. Zo leren ze waar en hoe ze hun eigen voer kunnen verzamelen. Maar ook al kunnen ze steeds beter voor zichzelf zorgen; zien ze pa of ma met voedsel, dan vliegen ze eropaf om zich als kleine kuikentjes te laten voeren.

Uiteindelijk kunnen ze zichzelf volledig redden. En de ouders? Die beginnen soms aan een tweede of zelfs derde nest.

Meer informatie?