Uitgebroed

Een bericht van de Vogelbescherming

In dit jaargetijde zijn de meeste vogels klaar met broeden. Halfwas of jongvolwassen vogels bevolken de tuinen en straten. Ze kijken soms ontroerend onnozel uit hun ogen en leren veel door oudere vogels te volgen en te imiteren. En door trial and error natuurlijk, leren door uit te proberen en te zien wat werkt of niet.

Mezen trekken nu in groepen rond. Dat zijn vaak groepen met meerdere soorten tegelijk. Kool- pimpel- en staartmezen trekken, druk roepend en piepend, van boom naar boom. Ze struinen de takken af op zoek naar insectjes. In de herfst zullen ze overschakelen op zaden of knoppen en wat ze op de voedertafel tegenkomen.

Het is een heel levendige bedoening als zo’n troepje langskomt. Vooral staartmezen zorgen met hun onrustige vlieggedrag voor een hoop drukte. Het gaat heen en weer tussen de takken, maar uiteindelijk trekt de mezenkaravaan verder.

Dit groepsgedrag blijven ze vertonen tot het vroege voorjaar. Als het een koude winter is, zakken de Scandinavische mezen af naar het zuiden en ontstaan er heel grote mezengroepen. In het voorjaar is het gedaan met de ‘gezelligheid’. De Scandinavische neven en nichten trekken weer naar het noorden en in eigen land worden broedpaartjes gevormd.