Liefhebber van zon en steen

Vogelbescherming nl

Een bericht van de Vogelbescherming

Door de bouwput schalt plotseling een hoge giechel; het is de zwarte roodstaart die zich laat horen. Deze zomergast houdt van een zonnige en stenige omgeving en die vindt hij in bouwputten, havens, op industrieterreinen en spoorwegemplacementen.

In zuidelijke landen met bergen en kliffen broedt de zwarte roodstaart in de natuurlijke rotsspleten, maar bij ons kiest hij voor zijn nest spleten en holtes in (vervallen) gebouwen. Boven het industriële lawaai uit klinkt het karakteristieke liedje van de zwarte roodstaart. De lange giechelende fluittonen worden meestal voorafgegaan door een kort gekras.

De zwarte roodstaart is een mooi vogeltje. Het mannetje is zwart en grijs met een witte vleugelvlek en het vrouwtje is bruinig grijs. Allebei hebben ze de karakteristieke rode staart. Ze eten insecten, dus hebben ze een kort, scherp snaveltje.

Het is een schuw vogeltje, maar als je even speurt zie je hem wel. Meestal zit hij hoog op een uitzichtpunt, rechtop en met trillende staart.

Als in de stad een terrein wordt bebouwd, is de zwarte roodstaart vaak de eerste vogel die daar te vinden is. Hij voelt zich thuis op zo’n warme en droge plaats. Terwijl wij puffend de schaduw opzoeken, zingt deze zomervogel zijn hoogste lied. Als het kouder wordt, vertrekt hij weer richting Spanje en Noord-Afrika; lekker overwinteren aan de Middellandse Zee.

Meer informatie?