Casanova heggenmus

Een bericht van de Vogelbescherming

Er zijn van die vogeltjes die er altijd zijn en toch niet opvallen. Daardoor lijken ze zeldzaam. De heggenmus is zo’n vogeltje. Hij is het hele jaar in groten getale aanwezig in Nederland, maar is niet erg zichtbaar.

Onopvallend scharrelt hij rond onder struikgewas in bossen en parken, maar ook in Vinex-wijken en kantoortuinen. Hij is mooi, maar subtiel getekend met zijn grijze kopje en bruinzwart-gestreepte vleugels. Zijn dunne snaveltje wijst erop dat hij insecten eet.

Anders dan zijn bescheiden voorkomen doet vermoeden, is de heggenmus een vurige minnaar. Hij is een echte Casanova met meerdere vrouwtjes, maar ook zij houdt het niet bij één mannetje. Er is beschreven dat een heggenmus-mannetje eerst de cloaca van het vrouwtje schoonmaakt met zijn snavel alvorens hij met haar paart. Zo zou hij zeker willen stellen dat alleen zijn zaad tot nakomelingen leidt.

De heggenmus is er ook al vroeg in het seizoen bij om zich te laten gelden in zijn territorium. Al in februari, in de ochtendschemering, is zijn gepassioneerde zang te horen. Af en toe heeft zijn liedje een schorre ondertoon, waardoor sommige mensen het omschrijven als een fietsketting die nodig moet worden gesmeerd. De heggenmus zingt onverstoorbaar voort: ‘Hier ben ik!’