Heeft u een huismus in uw tuin en wilt u deze graag helpen? Of zou u graag uw tuin aantrekkelijk willen maken voor de huismus? Dit pakket is speciaal samengesteld voor deze vogel. De producten zijn speciaal voor de huismus geselecteerd. U kiest zelf de producten die u wilt bestellen.

U kunt de huismussen in uw tuin ook eenvoudig helpen met het huismuspakket. In dit pakket zitten de drie belangrijkste producten voor een huismus:

  • Een nestkast
  • Een voedersysteem
  • Voer

Met dit pakket kunt u in een handomdraai de huismussen in uw tuin helpen!

huismuspakket

Herkenning

Het huismus mannetje heeft een grijze pet met roodbruine zijden, grijze wangen, witte vleugelstrepen en een grijze buik en borst. De dominantere mannetjes hebben meer zwart op hun borst dan mannetjes die lager in de rangorde staan. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben een opvallende wenkbrauwstreep achter het oog. De huismus heeft korte leverkleurige poten en een kegelvormige snavel, bij mannetjes is die donkergrijs en bij vrouwtjes lichter en geler van kleur.

Leefgebied

De huismus komt het meeste voor in dorpen en oudere buitenwijken met rommelige tuinen. Ze vinden een rommelige menselijke omgeving fijn, met struikgewas, schuren, weilanden met vee en gemorst graan. De huismus houdt niet van veel hoge bomen.

Nestkast

Huismussen leven het hele jaar in een betrekkelijk klein gebied, ze broeden vaak in en rondom onze huizen en gebruiken onze tuinen en parken om voedsel, water en veiligheid te vinden. Huismussen zijn de laatste decennia sterk achteruit gegaan; dit door het teruglopen van geschikte broedgelegenheid, maar ook het verstenen van stadstuintjes. Daardoor is er minder voedsel en beschutting te vinden. Gelukkig komen ze betrekkelijk eenvoudig tot broeden in nestkasten. Onze huizen worden steeds minder geschikt voor de huismus, waardoor nestkasten een uitkomst bieden voor deze vogels. Nestkasten voor de huismus plaatst u dus het beste tegen of bij bebouwing. Kies voor huismussen een nestkast met een invliegopening van 34 mm. Ook nestkasten met een ovale opening van 32 mm worden in gebruik genomen.

34mm nestkasten

Voedsel

Huismussen eten jaarrond zaden, maar in het voorjaar zijn insecten een belangrijke factor voor het voeren van hun jongen. Ze zoeken hun voedsel veelal op de grond en in struikgewas, maar ze maken ook veel gebruik van voedersilo’s (zowel zaden als pinda’s) en vetproducten.

Pinda's

Zadenmixen