Droogte; wat zijn de gevolgen voor de natuur?

droogte

Ook al zijn er de afgelopen dagen flink wat plensbuien gevallen, de droogte is nog lang niet voorbij. Veel mensen vragen zich terecht af wat dit voor het planten- en dierenrijk betekent. En hoewel we allemaal zien dat graslanden in dor stro zijn veranderd en bomen hun bladeren laten vallen, is het niet zo eenvoudig om precies aan te geven wat de gevolgen op termijn zijn. De eindrekening zal pas in de loop van het jaar en mogelijk pas in de winter kunnen worden opgemaakt.

Vogels krijgen het moeilijk

Volgens Landschap Noord-Holland valt het op dat planten alle energie in de overleving steken en niet meer in de ontwikkeling van bloemen, bessen, eikels of noten. Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor insecten die van nectar moeten leven (bloemen zijn verdroogd of produceren geen nectar meer, nieuwe worden niet aangemaakt). Veel hommels, bijen, zweefvliegen en vlinders zullen hun heil op bramenstruiken of vlinderstruiken in dorpen en steden moeten gaan zoeken, mits ze daar bij de nectar kunnen komen. Gevolgen zijn er ook voor vogels. Die kunnen nu nog wel insecten vinden. Maar vogels die straks in najaar en winter afhankelijk zijn van beukennootjes (vinken, appelvinken, kepen en glanskoppen) of eikels (gaaien) of bessen (merels, kramsvogels, koperwieken, zwartkoppen), zullen het moeilijk gaan krijgen. Datzelfde geldt ook voor bosmuizen, rosse woelmuizen, wilde zwijnen en eekhoorns, die de winter op eikels moeten doorkomen. Dieren als zanglijsters en egels hebben het nu al moeilijk. Deze kunnen door de lange droogte geen regenwormen en slakken meer vinden. Juist egels staan op het punt jongen te krijgen, die hierdoor dreigen te verhongeren.

Een ander gevaar dat volgens Landschap Noord-Holland op de loer ligt, is de uitbraak van botulisme. Deze ziekte slaat vooral toe bij langdurig warm weer. Droogte versterkt dit effect nog eens doordat open wateren slinken en er geen verversing of doorstroming meer is. Dit kan vele duizenden eenden, ganzen, zwanen en meeuwen fataal worden.

Bron: www.landschapnoordholland.nl

Bekijk ons vogelvoer