Winterkoning

Winterkoning

De winterkoning (Troglodytes troglodytes) heeft een kort gedrongen lichaam. Het verenkleed is roodbruin met fijne donkere dwarsbandjes. Hij heeft een smalle lichte wenkbrauwstreep en een fijne snavel.

Bekijk al onze winterkoning producten  

Grootte

Kleiner dan de huismus Hij wordt maximaal 10 cm groot. Zijn spanwijdte is rond de 17 cm.

Gewicht

8-13 gram

Habitat

De winterkoning is een wijdverspreide broedvogel in bossen, parken, tuinen en dergelijke met voldoende lichte ondergroei. De winterkoning is ook te vinden in bergen tot 2.000 meter. Het is vooral een standvogel.

Nest

Het nest van de winterkoning is een gesloten bouwsel, welke zich meestal vlak bij de grond bevindt in een dichte ondergroei of in nissen. Het mannetje maakt meerdere nesten waaruit het vrouwtje kiest. Bekijk onze nestkasten voor de winterkoning.

Jongen

De winterkoning broedt april-juli met 2 broedsels. 5 tot 6 meestal witte eieren per broedsel. Vrouwtje bebroedt de eieren 16 à 17 dagen. Jongen vliegen na ongeveer 16 dagen uit.

Voedsel

De winterkoning eet insecten en insectenlarven, kleine wormen en spinnen. Bekijk ons voedsel voor de winterkoning.

Klank

De winterkoning roept smakkend 'tseck'. De alarmroep is 'trik trik' welke vaak versneld wordt tot een snorrende 'trrrrrrrrrrik'. De zang is een gevarieerde, explosieve opeenvolging van snelle, rollende trillers.

Karakteristieke kenmerken

Ondanks de naam is de winterkoning tamelijk gevoelig voor strenge winters. Door gebrek aan voedsel kan er een massale sterfte optreden. Ook strenge vorst is funest voor deze dieren. Daarom verblijven winterkoningen 's winters vaak in groepjes dicht tegen elkaar aangedrukt in een speelnest, soms zijn ze wel met zijn tienen. Ondanks dat, kan in sommige jaren het aantal broedparen afnemen met veertig tot vijftig procent.

Gelukkig kan de stand zich ook weer behoorlijk snel herstellen. Dat komt doordat winterkoningen, die normaal gemiddeld zeven eieren in hun nest leggen, onder gunstige omstandigheden wel tot maximaal zestien eieren kunnen leggen. Verder kunnen ze wel twee à drie maal per seizoen een legsel krijgen. Zo kan de vogel na zo'n sterke afname in twee tot drie jaar weer helemaal terug zijn op het oude niveau.

Bekijk al onze winterkoning producten